Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Προσαρμοσμένο ανθρώπινο γλυπτό Factoy

Καλώς ήρθατε στο SculpturesHome, όπου μετατρέπουμε τις ιδέες σας σε πραγματικότητα μέσω της ανθρώπινης γλυπτικής.

Η γλυπτική, μια εξέχουσα μορφή τέχνης εδώ και χιλιετίες, γοητεύει και αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα μέσω της παραστατικής και ρεαλιστικής αναπαράστασης της ανθρώπινης μορφής. Τα κλασικά γλυπτά, από ολόσωμες μορφές έως προτομές, αποκτούν συχνά τη σημασία τους από τα αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα που ενισχύουν ή τις μυθολογικές και θρησκευτικές αφηγήσεις που απεικονίζουν. Από την προϊστορία, η απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος τόσο στη ζωγραφική όσο και στη γλυπτική αποτελεί ένα βαθύτατο μέσο έκφρασης, που αποτυπώνει την πληρότητα της ανθρώπινης εμπειρίας - είτε μέσω της απεικόνισης του σώματος, του κεφαλιού, των χεριών ή της πράξης του κυνηγιού, είτε απλώς ως μαρτυρία για το πέρασμα του χρόνου.

Προβολή όλων των 13 αποτελεσμάτων

What is the difference between Eastern and Western figure sculpture?

In the vast river of history, East and West art each put colorful, due to cultural differences, regional differences, and regime differences in the diversity of factors catalyzed the formation of a variety of unique characteristics of the art style and expression, especially in the art of sculpture, the difference is more intense. Through the eyes of time over the years, whether oriental art or Western art, under the precipitation of history, always looks particularly fascinating.

Ένα πράγμα που είναι αδιαμφισβήτητο για την αρχαία δυτική γλυπτική είναι η αυθεντικότητά της. Έγιναν προσπάθειες να μιμηθούν και να αναπαραγάγουν τη φύση και ο ρεαλισμός ήταν πολύ έντονος. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η δυτική γλυπτική ήταν αρχικά στην υπηρεσία της βασιλικής εξουσίας και της θρησκείας. Επιπλέον, η Δύση αρέσκεται να σμιλεύει μυθολογικές μορφές και να προσωποποιεί τον Θεό. Αυτό κάνει αναμφίβολα τον δρόμο της δυτικής γλυπτικής προς τον ρεαλισμό όλο και πιο πλατύ.

In the spatial performance, western human sculpture is strictly spatial art, with the help of changes in light and shadow to express the form of spatial reality. Paying great attention to all kinds of details, perspective, light and dark, and coordination, it is no exaggeration to say that it is like copying down the characters in one’s mind or in front of one’s eyes. We can naturally appreciate the emotions of the sculptures as they emerge from the extremely realistic surfaces. We can appreciate the elegance, sensuality, modesty, etc. of the sculptures.

Although there are fewer purely sculptural works of art in the Orient, the high degree of realism in sculpture has resulted in works of art that are universally recognized and respected around the world. Especially in Chinese sculpture, traditional Chinese sculpture continues the poetic, romantic, hazy beauty, focusing on the expression of “God”, the requirements of the form are more ambiguous, pay more attention to the details. Oriental sculpture often does not appear as an isolated entity but tries to use “virtual”, “virtual”, etc., to integrate into the natural landscape. The expression of “emptiness” in sculpture extends the realm beyond the physical and is more full of the ethereal spirit of imagination. For example, the system of “using the mountain as a mausoleum” established in the mausoleums of China’s Tang Dynasty empire skillfully combines the mausoleums, the sculptures in front of the mausoleums, and the natural undulations of the mountains.