Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Κινέζικα πολιτιστικά γλυπτά με θέμα το άλογο, απολαύστε τα άλογα

The horse possesses values that are different from those of other animals – strength, speed, and usefulness to people in life and production. Since the domestication of the horse, it has continuously promoted the process of social history and the development of the times and has also made indelible merits for the development of industry and agriculture. In different regions and different ethnic groups, the horse plays different roles in people’s lives and production, and in this process has gradually formed a rich and colorful horse culture, not only that, but the horse also affects other aspects of human activities!

With the development of the horse-breeding industry, successive dynasties have accumulated rich experience in horse breeding and made great achievements in the science of horse breeding. As far back as the Zhou Dynasty, there appeared Fei Zi, who was good at raising horses, and Zuofu, who was good at driving carriages, their names were recorded in history and rumored for generations to come. During the Spring and Autumn and the Warring States Periods, there were many horse-readers, each of whom had a different perspective in judging good horses, forming various schools of thought and laying the foundation for the ancient horse-reading science of China. Wang Liang of the State of Zhao, Fang Jiugao of the State of Qin, and especially famously, Sun Yang, the supervisor of Duke Mu of Qin, were honored by the world for their excellent horse-reading skills, and were called Bole. Bole’s “Horse-reading Scripture” is the world’s earliest work on horse-reading, and has been passed down to the present day. Other horse-reading scriptures were published in the Tang Dynasty.

1714899675932
Κινέζικα πολιτιστικά γλυπτά με θέμα το άλογο, απολαύστε τα άλογα 8

“Sweatblood BMW”, also known as “Dawan Horse”, is the world’s oldest breed of thoroughbred riding horses, with a history of more than 3,000 years, and the Arabian horse, the British horse is listed as the world’s only three kinds of thoroughbred horses. The dawn horse was a good horse produced by the Dawan in the western region of China during the Han Dynasty, mountain horses were bred, with fatigue resistance, and hard hooves, and could even “travel thousands of miles a day”. The Records of the Grand Historian recorded, that Zhang Qian out of the Western Regions, returned to say: “The Western Regions more good horse, horse sweat blood.” Tang Taizong, a Western tribute to thousands of miles of horses, is said that there are “sweat blood BMW”. Tang Taizong’s “Zhaoling six steeds” in the “Tyler Hussar” is rumored to be the Turkic gift of “sweat blood BMW”.

Red Rabbit Horse, Red Rabbit was originally Lu Bu’s mount, and then followed Guan Yu in the battlefield, Guan Yu died in the battlefield, the horse also died of hunger, and followed the master. Red Hare horse, its “body, fire like red, four hooves on the snow, no half of the hair; from head to tail, a ten feet long; from hooves to the item, eight feet high; hissing and roaring, with the shape of the sky into the sea”. Records about it, the earliest in the “Three Kingdoms – Lu Bu biography”, known as “Lu Bu, the horse in the red rabbit”.

1714899530730
Κινέζικα πολιτιστικά γλυπτά με θέμα το άλογο, απολαύστε τα άλογα 13
1714899496598
Κινέζικα πολιτιστικά γλυπτά με θέμα το άλογο, απολαύστε τα άλογα 14

The Jade Shadow, the horse of the great Cao Cao, is mentioned in the Book of Wei. It is mentioned in the Book of Wei: “The horse that Cao Cao rode was called Jade Shadow, and it was hit by a stray arrow, wounding his cheek and foot, and hitting his right arm. The world said: Ang can not ride, the horse in public, the public so free, and Ang was killed”. Cao Cao’s favorite horse, the Persian species, is the meaning of the shadow, that is to say, this horse runs without a shadow. In his early years, Cao Cao rode this horse and fought in the north and south, breaking the Yellow Turbans. The Dalu horse was Liu Bei’s mount. Once Liu Bei was in trouble, riding the Lu horse to escape, when the crisis fell into the Tanxi, Liu Bei anxiously said to the Lu horse: “Lu, today encountered great difficulties, you must help ah!” So, Lu jumped three feet and brought Liu Bei out of danger.

Μοιραστείτε:

Περισσότερες θέσεις

Πώς να φτιάξετε γλυπτά από πηλό;

Γλυπτική πηλού, κοινώς γνωστή ως "γλυπτική χρώματος" πηλός τέχνη είναι μια παραδοσιακή κινεζική λαϊκή και αρχαία κοινή λαϊκή τέχνη. Δηλαδή, με τον πηλό που πλάθεται σε

Κινέζικο γλυπτό από νεφρίτη

Η γλυπτική από νεφρίτη είναι μια από τις παλαιότερες ποικιλίες γλυπτικής στην Κίνα. Ο νεφρίτης επεξεργάζεται και σκαλίζεται σε εξαίσια χειροτεχνήματα που ονομάζονται σκαλίσματα νεφρίτη. Κατά τη διαδικασία

Κινέζικο άγαλμα ψαρά

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι κάτοικοι των παραλίων της Γκουανγκντόνγκ ζουν από την αλιεία, και οι συνήθειες των ψαράδων, οι τεχνικές παραγωγής τους και οι

Άγαλμα κινέζου αυτοκράτορα

Ο τίτλος "αυτοκράτορας" αναφέρεται στον ανώτατο άρχοντα κατά την αυτοκρατορική περίοδο της Κίνας. Οι αρχαίοι Τρεις Ηγεμόνες και Πέντε Αυτοκράτορες, όπως ο Φούξι, ο Νούβα, ο Κίτρινος

Στείλτε μας ένα μήνυμα